CARROSSERIEBOUW

In 2007 heeft de overheid de Arbowet aangepast. De bedoeling van de nieuwe Arbowet is dat werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor de

SCHADEHERSTEL

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om gezond en veilig te kunnen werken. Werkgevers en werknemers zijn beiden verantwoordelijk voor een

SPECIALISTEN

In 2007 heeft de overheid de Arbowet aangepast. De bedoeling van de nieuwe Arbowet is dat werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor de ar

WAAROM EEN ARBOCATALOGUS?

In 2007 heeft de overheid de Arbowet aangepast. De bedoeling van de nieuwe Arbowet is dat werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden. De overheid stelt weliswaar de doelvoorschriften vast, maar werkgevers en werknemers kunnen nu zelf afspraken maken hoe zij optimale veiligheid en gezondheid in de arbeidssituatie willen bereiken. Deze afspraken en oplossingen worden vastgelegd in de Arbocatalogus. Maatwerk is hierbij het sleutelbegrip.

WAT IS EEN ARBOCATALOGUS?

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om gezond en veilig te kunnen werken. Werkgevers en werknemers zijn beiden verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en van de werknemer wordt verwacht dat hij of zij meewerkt aan het op een veilige manier verrichten van de werkzaamheden. De overheid stelt in de Arbowet doelen vast, maar geeft werkgevers en werknemers in de mobiliteitsbranche de ruimte om zelf afspraken te maken.

VOOR WIE IS DE ARBOCATALOGUS?

In 2007 heeft de overheid de Arbowet aangepast. De bedoeling van de nieuwe Arbowet is dat werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden. De overheid stelt weliswaar de doelvoorschriften vast, maar werkgevers en werknemers kunnen nu zelf afspraken maken hoe zij optimale veiligheid en gezondheid in de arbeidssituatie willen bereiken. Deze afspraken en oplossingen worden vastgelegd in de Arbocatalogus. Maatwerk is hierbij het sleutelbegrip.